Guías, Buenas prácticas

Asesoramiento e innovación

Guia de digitalització certificada de documents, Universitat de Lleida, gener 2013
(Digitalización certificada)

LLIGALL 31, Revista Catalana d'Arxivística 2010, Associació d'Arxivers · Gestors de documents. Antoni Rendé, La preservació digital, de què parlem?. Publicat 30/06/2011.

Compendi sobre l’accés a la informació i la protecció de dades
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental
Compendi elaborat per: Antoni Rodríguez Gómez i Cristina Biescas Socias
Document aprovat per la CNAATD en la seva sessió d’1 de desembre de 2009. Informació actualitzada en data 29 d’octubre de 2010 per la Secretaria de la CNAATD. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Direcció General del Patrimoni Cultural, Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental
(Información)

Guia de digitalització segura, CAT Cert Agència Catalana de Certificació, v.3.2 juny 2008
(Digitalización segura)

Los documentos electrónicos y su gestión. -1-, Gestión electrónica de Documents G.E.D. 2007-2008
(Documentación)

Documentos electrónicos: Manual para archiveros
Consejo Internacional de Archivos, Comité de Archivos de Gestión en Entorno Electrónico (2005)
ICA, studies - études 16
(Información)

NISO Un marc d'orientacions per a formar bones col·leccions digitals (trad. catalana) CBUC Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 2a edició (2004). NISO Framework Advisory Group. Traduccions del CBUC; 24 (Juliol 2005)
(Orientaciones para formar colecciones digitales)

Declaración de Berlín sobre el acceso libre al conocimiento de las ciencias y de las humanidades (Berlín, 22 octubre 2003)
(La declaración de acceso libre)

¿Qué entendemos por archivar digitalmente? Aspectos básicos de preservación digital

La revista LLIGALL 31. REVISTA CATALANA D'ARXIVÍSTICA 2010 trata en un número 31 de junio 2011, ANTONI RENDÉ VIDAL, "La preservación digital: ¿de qué hablamos?"