Implantación de tecnologías

Implantación de tecnologías

La mejor tecnología para gestionar sus documentos

Conocemos e implantamos un amplio abanico de recursos y soluciones tecnológicas (hardware/software) para ayudar a las empresas y organizaciones a optimizar procesos y reducir costes.

DOCTODATA integra Alfresco aL programa de gestió de FRIME

DOCTODATA integra Alfresco aL programa de gestió de FRIME

FRIME, empresa líder en la comercialització de la tonyina sostenible a Arenys de Mar treballa amb la implementació que ha fet DOCTODATA del programa Alfresco com a repositori de documentació administrativa (factures, albarans, etc) integrada al seu sistema Libra.

Automatització de processos d'inserció de dades per a Taurus

Automatització de processos d'inserció de dades per a Taurus

DOCTODATA desenvolupa un robot (software) per Taurus, fabricant d’electrodomèstics.

L’objectiu del projecte és automatitzar el procés d’inserció de dades al programa de gestió de processos de Taurus.

A més, el robot detecta l’aparició de “pop ups”, deixa traça de tota l’activitat i informa en cas de qualsevol error.

Implantació d'Alfresco i d'eines pròpies de DOCTODATA a Gradhermetic

Implantació d'Alfresco i d'eines pròpies de DOCTODATA a Gradhermetic

DOCTODATA ha implantat el gestor documental Alfresco a Gradhermetic, empresa especialista en aportar solucions tècniques i decoratives en protecció solar, sostres metàl·lics i revestiments, entre altres productes -com les persianes- i serveis.

L’objectiu principal del projecte ha estat automatitzar part dels processos de gestió de factures, gestió de certificacions i organitzar i categoritzar automàticament l’arxiu.

Es destaca el procés de gestió de factures amb la instal·lació del programa propi D2dSBI i per al procés de gestió de certificacions, la instal·lació del programa propi D2dPdfDataExtractor.

Per al procés de gestió de l'arxiu electrònic i estàtic, DOCTODATA ha automatitzat la categorització de continguts d'acord amb al quadre de classificació de l'empresa.

Fluxes d'aprovació de automàtica a Pierre Fabre

Fluxes d'aprovació de automàtica a Pierre Fabre

DOCTODATA implanta el gestor documental Alfresco a Pierre Fabre, empresa farmacèutica i cosmètica multinacional francesa.

L’objectiu principal del projecte és automatitzar processos de validació de documents.

Implantar l’ Alfresco i implementar l’aplicació Docuflow permet gestionar el flux d’aprovació de documents (amb els respectius permisos i rols).

Els objectius principals de l’aplicació eliminen els documents en paper vinculats al circuït de validació entre diverses persones i aconsegueixen la circulació fluïda amb garanties dels documents entre elles.

Bluephage crece y DOCTODATA contribuye

Bluephage crece y DOCTODATA contribuye

Bluephage es una "nueva spin-off de la Universidad de Barcelona cuyo objetivo es proporcionar mejores herramientas de análisis de la calidad microbiológica del agua a través de bacteriófagos."
Bluephage se consolida y crece. DOCTODATA ha implementado un gestor documental Alfresco Community con el objeto de poder controlar todo el proceso de producción y generar la trazabilidad que requieren las administraciones y organismos regulatorios.

DOCTODATA implementa tecnología en Laboratorios Leti

DOCTODATA implementa tecnología en Laboratorios Leti

DOCTODATA implementa nuevamente un proyecto tecnológico en los Laboratorios Leti.

El nuevo proyecto desarrolla una aplicación en Java que permite agrupar los expedientes de las diferentes sedes de la empresa en España, Alemania y Portugal. Se trata de una aplicación multiidioma que utiliza una máquina de estados para la agrupación de documentos vinculados de acuerdo con una serie de casuísticas permitidas.

El resultado final ofrece un nivel de error inferior al 1%, un gran éxito.

DOCTODATA i Seidor en la Mútua de Terrassa

DOCTODATA i Seidor en la Mútua de Terrassa

Doctodata y Seidor suman sus líneas de trabajo para la Mútua de Terrassa y firman un acuerdo para desarrollar una solución conjuntamente, el GESMUT que permite procesar las facturas que emiten las mutuas aseguradoras a los centros hospitalarios en concepto de las intervenciones de sus asegurados.

GESMUT extrae los datos de los listados, agiliza la contabilidad y ofrece ahorro de tiempo a los centros médicos y reducción de sus costes.

Seidor realiza el enlace a la contabilidad del centro médico y DOCTODATA el tratamiento documental y la extracción de datos tanto en documentos en soporte papel como los de origen electrónico, impulsando soluciones para la Mútua de Terrassa.

Digitalización y exportación de recetas médicas

Digitalización y exportación de recetas médicas

El Departamento de Desarrollo de Doctodata, utilizando tecnología Java, ha automatizado un sistema para Laboratorios Leti.

Una vez Leti ha digitalizado masivamente documentos vinculados a expedientes de vacunas, el desarrollo realizado consiste en reconocer e identificar los expedientes formados por una combinación de hasta 8 tipos de documentos simples, clasificar los expedientes, extraer datos y pasar a formato PDF/A para su exportación a un OPEN-TEXT, gestor documental estándar de la compañía.

DOCTODATA és col·laborador del XVIè Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, Reus 4, 5 i 6 de maig de 2017

DOCTODATA és col·laborador del XVIè Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, Reus 4, 5 i 6 de maig de 2017
LA GESTIÓ DOCUMENTAL: EL FUTUR (ÉS) ARA!

L'experiència de més de 10 anys de DOCTODATA contribueix a la celebració del XVIè Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya.

DOCTODATA és col·laborador del Congrés orientat enguany a records management, la gestió del document administratiu viu i al sector privat, seguint les paraules de Joan Soler, el president de l'Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, en conversa amb Antoni Rendé, director de DOCTODATA.

Ja us hi heu apuntat?
Sabeu per què cal anar-hi?

* Perquè La Gestió Documental: el futur(és) ara!

* Perquè el #elfuturesaraGD

* Podreu seguir-lo també a @AAC_GD

Se celebrarà els propers dies 4, 5 i 6 de maig del 2017 a la Fira de Reus.

El XVI congrés, "per primera vegada, incorpora en el seu nom el concepte de “gestió documental”. A partir d’ara l’esdeveniment passa a anomenar-se “Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya” integrant d’aquesta manera els diferents perfils professionals que van des de la participació en la creació dels documents fins a la seva preservació a llarg termini".

* Les temàtiques
* El programa científic
* Els ponents
* I el programa-social

SOM-HI!
LET'S GO!
APUNTÉMONOS!


Conegueu l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents!

TECNOLOGÍAS PROPIAS DE DOCTODATA

TECNOLOGÍAS PROPIAS DE DOCTODATA

DOCTODATA amplia el desarrollo de tecnologías propias

Imágenes relacionadas

  • Captura de datos manuscritos Captura de datos manuscritos
  • Captura y corrección de notificaciones Captura y corrección de notificaciones
  • Indexador de facturas Indexador de facturas